Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме

До вершин з ROSHEN: синергія на всіх рівнях

Даніель Заборський розпочав цикл лекцій закордонних учених у Львівській політехніці
Даніель Заборський розпочав цикл лекцій закордонних учених у Львівській політехніці
Досвід партнерства вишу та бізнесу щодо покращення якості освіти

Історія взаємодії бізнесу та вищої школи бере свій початок у 80-х. Ще тоді стало зрозуміло: зміна самої системи підготовки майбутніх фахівців є основою майбутньої економічної системи суспільства. Студент зацікавлений у хорошому робочому місці, роботодавець хоче отримати кваліфікованого працівника. Виш розглядає затребуваність випускників як показник своєї ефективності. Усі сторони мають спільну мету. Домагатися її реалізації можна лише за умови взаємодії вишу та роботодавця під час навчання майбутнього працівника.

Вивчивши європейський досвід та проаналізувавши форми і методи співпраці бізнесу з вишами, кондитерська корпорація Roshen уклала угоду про співпрацю з Інститутом хімії та хімічних технологій Національного університету "Львівська політехніка". У межах цієї угоди 2019 року стартував проєкт "До вершин з Roshen", мета якого — підвищення якості освіти відповідно до вимог сучасного ринку, інтеграція освіти та науки з бізнесом.

Проєкт "До вершин з Roshen" розвивається за кількома напрямами: участь у спільних наукових та інноваційних програмах, створення навчально-наукових об'єктів та виконання науково-дослідних робіт на базі університету, а також покращення матеріально-технічної бази кафедр вишу.

Студенти отримують не лише потрібні знання, але й дізнаються про тренди та виклики сучасного бізнесу. Заохочення студентів та викладачів до участі у науковій діяльності та підвищенні академічних результатів має ще один важливий результат — міжнародний. У компанії впевнені, що саме такі студенти та викладачі зможуть гідно представляти українську наукову спільноту у міжнародному науковому середовищі.   

Корпорація сприяє Львівській політехніці у створенні інноваційного середовища, в якому викладачі змінюють підходи викладання і надають сучасні знання. Проєкт "До вершин з Roshen" унікальний, оскільки містить на лише програму заохочення студентів, а й планомірну роботу з науково-викладацьким складом інституту.

Кожна з таких програм — це низка проєктів. Це фінансування участі викладачів та науковців у закордонних конференціях, доступ до найсучаснішої інформаційної бази даних SciFinder з хімії та суміжних наук. За допомоги цієї бази можна ознайомитися з понад 99% літератури з хімії разом із патентами. Також одним із проєктів є реалізація Програми розвитку компетенцій викладача із залученням найкращих тренерів на українському ринку тренінгових послуг, зокрема із Львівської бізнес-школи. Розвиток компетенцій викладача — це передовсім здобуття тих навичок, які допоможуть ефективніше працювати зі студентами. Інвестуючи у такі проєкти, корпорація за кілька років хоче отримати фахівців нового зразка із компетенціями, які відповідають сучасним умовам. 

Іще один напрям — індивідуальні доплати науково-викладацькому складу Інституту хімії та хімічних технологій. У Львівській політехніці впродовж січня-лютого 2020 року відбувся конкурс з відбору кандидатів на призначення доплат від корпорації Roshen, розмір яких дорівнював заробітній платі викладача. Переможцями з-поміж 40 учасників стали 14 викладачів. Найкращих обирали за трьома критеріями: педагогічна майстерність (її оцінювали зокрема за результатами анкетування студентів, яке провів Roshen самостійно), освітня діяльність (участь викладача у програмах академічної мобільності, викладання англійською мовою, розміщення нових дисциплін у віртуальному навчальному середовищі тощо) та наукова діяльність (кількість публікацій в індексованих наукометричних виданнях).

У межах "До вершин з Roshen" корпорація проводить конкурс серед студентів для призначення індивідуальних стипендій та фінансування участі у закордонних конференціях. У березні 2020 року визначили 30 переможців серед 100 найкращих студентів. Їх обирали за високі показники у навчанні та ведення наукової діяльності. Розмір щомісячної індивідуальної стипендії від Roshen значно перевищує розмір офіційної стипендії, яку отримують студенти у межах університетських програм.

Корпорація також фінансує проведення лекцій запрошених викладачів з інших українських та закордонних вишів. Цикл лекцій світових науковців розпочав у Львівській політехніці у листопаді 2019 року доктор інженерії факультету біотехнологій та тваринництва Західнопоморського технологічного університету Даніель Заборський.

Корпорація Roshen також працює над поліпшенням матеріально-технічної бази вишу: ремонтує приміщення, закуповує лабораторне обладнання та оснащує лабораторії. Від початку 2020 року модернізували чотири навчально-наукові лабораторії, в яких займатимуться вже у новому навчальному році.

Проєкт "До вершин з Roshen" розрахований на тривалий період, адже корпорація має наміри й надалі підтримувати та заохочувати викладачів та студентів на шляху до забезпечення сприятливих умов для впровадження інновацій у національному освітньому процесі.