про проведення конкурсу з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "ЕК "Севастопольенерго"

Фонд державного майна України офіційно запрошує взяти участь у конкурсі з продажу контрольного пакета акцій ВАТ "Севастопольенерго" (далі — Компанія). Конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій ене

Фонд державного майна України офіційно запрошує взяти участь у конкурсі з продажу контрольного пакета акцій ВАТ "Севастопольенерго" (далі — Компанія). Конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергетичних компаній, затвердженого спільним наказом Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Міністерства палива та енергетики України від 7 вересня 2000 р. № 1855/12/263/414 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2000 р. за № 600/4821, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2000 р. № 410-р.

До продажу пропонується пакет акцій, який складається з 18822721 акцій, що становить 70% статутного фонду, номінальною вартістю 4705,68025 тис. грн.

Пакет акцій — неподільний.

До конкурсу залучено радника — інвестиційний банк "Credit Suisse First Boston (Europe) Limited".

Основні відомості про Компанію.

Емітент: відкрите акціонерне товариство "ЕК "Севастопольенерго".

Адреса емітента: Україна, 99040, м. Севастополь, вул. Хрустальова, 44.

Основний вид діяльності: постачання та передача електроенергії.

Обсяг постачання в 1999 р.: 650 ГВт. год.

Кількість споживачів, що обслуговуються ВАТ: 137325.

Статутний фонд емітента: 6722400 грн.

Загальна кількість акцій: 26889600 шт.

Номінальна вартість акції: 0,25 грн.

Загальні умови участі в конкурсі.

У конкурсі з продажу пакета акцій Компанії (далі — конкурс) мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об"єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна" з урахуванням обмежень, встановлених Державною програмою приватизації на 2000 — 2002 роки, та відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у цьому повідомленні.

Особи, які здійснюють протягом не менше одного року безпосередній контроль за діяльністю підприємств, що відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у цьому повідомленні, можуть брати участь у конкурсі за умови володіння не менш як 51% акцій (часток, паїв) контрольованих ними підприємств.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть брати участь у конкурсі безпосередньо або через контрольовані ними внаслідок володіння прямо або опосередковано не менш ніж 51% акцій (часток, паїв) юридичні особи за умови солідарної відповідальності за зобов"язаннями, визначеними договором купівлі-продажу пакета акцій.

До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали інформацію про осіб, пов"язаних з ними відносинами контролю, з якої неможливо встановити суб"єктів господарювання, що будуть контролювати подальшу діяльність Компанії.

Об"єднання юридичних осіб (консорціуми), утворені для участі в конкурсі, визначають одного з його учасників, який бере участь у конкурсі від імені консорціуму. Такий учасник повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, мати право на укладання договору купівлі-продажу, нести в повному обсязі відповідальність згідно з договором купівлі-продажу.

Початкова ціна пакета акцій: 35350 тис. грн.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу такі:

провадження протягом не менше ніж трьох років прибуткової діяльності з постачання і передачі електроенергії та заінтересованість у збереженні частки Компанії на ринку відповідного продукту;

наявність договорів на передачу або постачання електроенергії споживачам у кількості, не меншій ніж 100000, чи на постачання обсягу електроенергії, не меншого ніж той, який постачає Компанія, а саме — 650 ГВт. год;

наявність власного капіталу загальним обсягом не менш як $50 млн.

Порядок та терміни подання кваліфікаційних документів.

Відповідність претендента кваліфікаційним вимогам визначається конкурсною комісією шляхом розгляду наданих претендентами кваліфікаційних документів.

Претенденти, які відповідають кваліфікаційним вимогам та кваліфікаційні документи яких оформлені і подані претендентами з дотримання вимог, зазначених у цьому повідомленні, визначаються учасниками конкурсу.

Включення претендента до списку учасників конкурсу є підставою для надання йому конкурсної документації.

Для участі в конкурсі претендент надає заяву на участь у конкурсі у вигляді листа у довільній формі, що містить чітко сформульовану заінтересованість в участі в конкурсі та висловлює заінтересованість у збереженні частки Компанії на ринку відповідного продукту. До заяви додаються кваліфікаційні документи.

Кваліфікаційні документи обов"язково містять:

нотаріально посвідчені копії статутних документів і документ, який підтверджує розмір частки державної власності України в статутному фонді претендента у разі її наявності;

копію свідоцтва або іншого документа про реєстрацію;

підтверджену листом однією з аудиторських компаній — членів всесвітніх організацій: Arthur Andersen, KPMG, Ernst & Young, Price Waterhouse Coopers, Deloitte & Touche (надалі — Аудитор) інформацію щодо:

провадження претендентом протягом не менше ніж трьох років прибуткової діяльності з постачання і передачі електроенергії;

наявності у претендента договорів на передачу або постачання електроенергії споживачам у кількості, не меншій ніж 100000, чи на постачання обсягу електроенергії, не меншого ніж той, який постачає Компанія, а саме —650 ГВт. год;

наявності у претендента власного капіталу загальним обсягом не менш як $50 млн.;

копію договору або статуту об"єднання юридичних осіб (консорціуму), короткі відомості про склад консорціуму та лист, у якому визначено одного з його учасників, що бере участь у конкурсі від імені консорціуму, у разі наявності такого консорціуму;

лист Аудитора, яким підтверджується наявність безпосереднього контролю претендента протягом не менше як одного року за діяльністю підприємств, що відповідають кваліфікаційним вимогам, шляхом володіння не менше ніж 51% акцій (часток, паїв) такого підприємства. Зазначений лист подається претендентами, визначеними у абзаці другому пункту 2 цього повідомлення;

лист Аудитора, яким підтверджується наявність безпосереднього контролю шляхом володіння прямо або опосередковано не менш ніж 51% акцій (часток, паїв) претендента юридичною особою, що відповідає кваліфікаційним вимогам, та гарантійний лист щодо солідарної відповідальності стосовно виконання фінансових зобов"язань за договором купівлі-продажу, який надається юридичною особою, що відповідає кваліфікаційним вимогам та безпосередньо або опосередковано контролює претендента шляхом володіння не менше ніж 51% акцій (часток, паїв) такого претендента. Зазначений лист подається претендентами, визначеними у абзаці третьому пункту 2 цього повідомлення.

Замість документів, передбачених підпунктами 1 та 2 пункту 4 цього повідомлення, претендент може надати лист Аудитора, в якому повинно бути підтверджено, що:

претендент є належним чином зареєстрованою юридичною особою та місце його реєстрації;

у майні претендента частка державної власності України не перевищує 25%.

Усі документи разом з дорученням на ім"я уповноваженого представника претендента подаються до Фонду державного майна України в окремому запечатаному конверті із зазначенням назви претендента. Документи, які надаються претендентами та учасниками конкурсу до Фонду державного майна України, повинні надаватись українською мовою. Документи, що надаються нерезидентами, повинні бути легалізовані та мати сертифікований переклад на українську мову. Кожний документ повинен бути підписаний уповноваженим представником претендента. Повноваження представника повинні бути підтверджені дорученням, яке надається претендентом разом із заявою про участь у конкурсі, оформленою відповідно до вимог юрисдикції претендента.

Кваліфікаційні документи надаються на адресу ФДМУ, зазначену у цьому інформаційному повідомленні. Останній строк надання кваліфікацйних документівк претендентами — 8 грудня 2000 р. до 16.00 за київським часом.

Кореспонденція між ФДМУ та претендентами.

Надаючи заяву про участь у конкурсі, претендент вказує свої контактні координати та спосіб кореспондування, якому надається перевага. Як контактні координати можуть вказуватись:

а) повна поштова адреса заявника або його уповноваженого представника у м. Києві;

б) повна поштова адреса заявника в іншому місті України чи в іншій країні;

в) номер факсу заявника.

Якщо як контактні координати вказується адреса за межами міста Києва, ФДМУ докладе обгрунтованих зусиль для своєчасної доставки кореспонденції претенденту, однак, не буде нести відповідальність за строки доставки. У випадку обрання претендентом факсимільного зв"язку як засобу кореспонденції, ФДМУ не буде нести відповідальність за якість доставки кореспонденції претенденту, її повноту, а також конфіденційність.

ФДМУ приймає кореспонденцію від претендентів конкурсу за адресою, вказаною в цьому інформаційному повідомленні. Кореспонденція повинна надсилатись до ФДМУ рекомендованим листом із повідомленням про вручення або кур"єром з доставкою в робочий час та підписом, що свідчить про отримання. ФДМУ не несе відповідальності за повноту та строки доставки кореспонденції.

Претенденти, які відповідають кваліфікаційним вимогам, будуть допущені до участі в конкурсі та отримають пакети конкурсної документації. Деталізована процедура проведення конкурсу та зобов"язання покупця містяться в Інструкції про проведення конкурсу, яка входить до пакета конкурсної документації.

Дата проведення конкурсу (надання конкурсних пропозицій учасниками конкурсу) — 1 березня 2001 року.

Адреси:

Фонд державного майна України.

Поштова адреса: 01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел. (380 44) 296-59-77, факс (380 44) 294-33-65.

E-mail: [email protected]

Кваліфікаційні документи приймаються за адресою Фонду державного майна України в кім. 504.

Радник Фонду державного майна.

Credit Suisse First Boston (Europe) Limited

One Cabot Square,

London E14 4QJ

England

Tel. +44 20 7 888-8888.

Акціонерний банк "Креді Свісс Фьорст Бостон (Україна)"

Україна, 01004, м. Київ, вул.Червоноармійська, 34, 3-й поверх, тел. (044) 490-19-00.