Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме

Что изменилось в банковском законодательстве Украины за январь 2012-го

  • Юлия Гоптаренко

    старший юрист киевского офиса ЮФ "Халас и Партнеры"

Начало этого года ознаменовалось значительным количеством изменений в действующее законодательство, регулирующее банковскую деятельность. Более подробно об этом "Делу" рассказала старший юрист киевского офиса ЮФ "Халас и Партнеры" Юлия Гоптаренко (укр.)

Початок 2012 року відмічений значною кількістю змін до чинного законодавства, що регулює банківську діяльність.

1. Розширено сферу використання валюти України в міжнародних розрахунках.

Так, 12 січня цього року набрали чинності зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", якими дозволяється використання гривні як засобу платежу в розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту поряд з іноземною валютою; для проведення розрахунків в національній валюті відтепер не вимагається одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України ("НБУ"). 

З 10 січня 2012 року набула чинності постанова Правління НБУ "Про вивезення з України готівкових гривень у період підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" № 431 від 05.12.2011, яка дозволяє уповноваженим банкам продавати іноземним банкам-кореспондентам готівкові гривні для їх вивезення з України без обмеження за сумами і без спеціального дозволу НБУ, за умови оформлення такого продажу та вивезення гривень шляхом укладення угод з іноземним банком-кореспондентом, та подання засвідченої копії такої угоди в НБУ. Зазначене право надано банкам на строк до 1 вересня цього року.

2. Посилено контроль за укладенням договорів іпотеки земельних ділянок і прав на них.

13 січня 2012 року набрали чинності зміни до Земельного кодексу та Закону України "Про іпотеку", якими, зокрема, передбачається наступне:

 прийняття в заставу земельних ділянок або прав на них можливе лише за умови присвоєння такій земельній ділянці кадастрового номера (це зазвичай підтверджується державним актом на право власності на землю або довідкою місцевих рад);

 кадастровий номер земельної ділянки має бути обов'язково зазначений в договорі іпотеки.

3. З 1 січня 2012 року банки в обов'язковому порядку мають подавати звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ").

З 1 січня 2012 року набрали чинності відповідні зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". На виконання цієї норми НБУ, Міністерство фінансів України та Державна служба статистики України видали спільний лист від 07.12.2011, який встановлює, що:

 для банків датою переходу на МСФЗ є 01.01.2011 року;

 фінансова звітність у 2012 році повинна містити порівняльну інформацію за 2011 рік, трансформовану відповідно до вимог МСФЗ; баланс станом на 01.01.2011 р. складається за вимогами МСФЗ.

4. Внесено зміни до порядку проведення інспекційних перевірок банків.

З 10 січня 2012 року набрали чинності зміни до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок банків, а саме:

 перелік об'єктів перевірки доповнено учасниками банківських груп (до яких, зокрема, належать фінансові установи, в яких банківська діяльність є переважною);

–  визначено граничний строк здійснення інспекційної перевірки — 60 робочих днів;

–  встановлено обов'язок НБУ письмово повідомити банк про проведення планової перевірки не пізніше, ніж за 10 календарних днів до її початку;

 планова перевірка проводиться не рідше одного разу на 36 місяців з дня останньої планової перевірки;

 передбачаються нові підстави для позапланової перевірки банку, якими, зокрема, є наявність фактів про діяльність без відповідних ліцензій і дозволів, здійснення відокремленим підрозділом банку недозволеного виду діяльності, здійснення банком нового виду діяльності або фінансових послуг (крім банківських), ненадання інформації за письмовим запитом НБУ у встановлені строки.

5. Внесено зміни до порядку відкриття, використання та закриття рахунків.

26 грудня 2011 року набрали чинності зміни до  Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах ("Інструкція"), а саме:

 дію Інструкції поширено на філії іноземних банків;

 банкам надано право проводити за депозитними рахунками операції, пов'язані з реалізацією майнових прав, заставлених банку. Отже, за наявності відповідних положень в договорі застави, банк матиме право безперешкодно списати необхідну суму коштів з депозитного рахунку у випадку звернення стягнення за договором застави майнових прав на депозит;

 відкриття рахунків клієнтам — публічним діячам (наприклад, главам держав, керівникам урядів, міністрам та їх заступникам, депутатам парламентів, членам верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня) та пов'язаним з ним особам віднині можливе лише з дозволу керівника банка;

 деталізовано процедуру повідомлення банком податкових органів про відкриття, закриття та зміну рахунків, а також повідомлення державного виконавця про відкриття рахунків клієнтом за наявності публічних обтяжень на кошти, які зберігаються на інших рахунках такого клієнта в банку;

 деталізовано норми щодо ідентифікації клієнтів банку відповідно до вимог Закону "Про банки і банківську діяльність";

 перелік документів, що вимагаються для відкриття поточних рахунків, приведено у відповідність із вимогами чинного законодавства. Однак, досі невизначено, чи буде вимагати банк нотаріальну копію статуту у випадку, якщо юридична особа створена та діє на підставі модельного статуту;

 Інструкцію доповнено нормами, що регулюють порядок відкриття рахунків особам, які займаються незалежною професійною діяльністю (раніше цей порядок поширювався виключно на адвокатів та нотаріусів);

 внесено зміни до режиму поточних рахунків фізичних осіб — нерезидентів: віднині з цих рахунків не дозволяється перераховувати іноземну валюту за межі України нерезиденту як відшкодування за виконане ним  зобов'язання за гарантією чи порукою.

6. Запроваджено обов'язкове ознайомлення банками користувачів платіжних послуг про розмір комісії  за зняття готівки через банкомат.

З 1 січня 2012 року набрав чинності пункт 3.13 Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, яким передбачається обов'язкове зазначення  на інформаційному екрані банкомату інформації про розмір комісії за зняття готівки.

Користувач після перегляду даних про суму комісійних повинен мати змогу відмовитись від уже розпочатої операції. При цьому, згідно листа НБУ № 25-312/2961 від 21.12.2011 року, достатньо зазначити на екрані  інформації про те, що розмір комісії встановлений тарифами банку-емітента. 

7. Банкам дозволено включати до основного капіталу не зареєстровані внески до статутного капіталу.

Відповідно до листа НБУ №40-111/5152-15962 від 30.12.2011 року, з 1 січня 2012 року  банкам дозволяється включати до основного капіталу сплачені, але не зареєстровані внески до статутного капіталу, що обліковуються за балансовим рахунком 3630 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом". 

8. Внесено зміни до порядку повернення валютних кредитів.

27 січня 2012 року набули чинності зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні. Якщо раніше позичальник повинен був вносити кошти на повернення кредиту виключно із використанням власного поточного рахунку в банку, то після набуття постановою чинності таке обмеження буде знято.

Отже, клієнт набуде право самостійно обрати прийнятну для нього схему повернення кредиту (внести суму готівкою на свій рахунок чи в касу банку, або перерахувати з іншого поточного/депозитного рахунку). 

9. Внесено зміни до порядку видачі генеральної ліцензії на здійснення  валютних операцій.

22 грудня 2011 року НБУ прийнято зміни до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

Так, зміни передбачають скасування спеціальних вимог для здійснення валютних операцій банків на міжнародних ринках (зокрема, залучення та розміщення іноземної валюти, торгівлі іноземною валютою, залучення та розміщення банківських металів, інших валютних операцій в рамках фінансових послуг), а саме, вимог щодо наявності генеральної ліцензії на відкриття кореспондентських рахунках у банках-нерезидентах в іноземній валюті та щодо підвищеного розміру регулятивного капіталу.

Уточнено право НБУ відмовляти у видачі генеральної ліцензії. Так, рішення про відмову може бути прийнято у випадку надходження від органів по боротьбі з організованою злочинністю висновків про те, що генеральна ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів.

Крім того, після набуття змінами чинності буде обмежено підстави для відкликання НБУ генеральної ліцензії. Так, обмеження, зупинення чи припинення окремих видів банківських операцій, за умови, що такі дії не призвели до відкликання банківської ліцензії, віднині не буде вважатися достатньою підставою для відкликання генеральної ліцензії.