Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Загальні положення

Управління Iнтернет-сайтом https://delo.ua (надалі – Інтернет-сайт) здійснює ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ХАБ “ЕКОНОМІКА”», код ЄДРПОУ 39399922, юридична особа, яка зареєстрована і діє відповідно до законодавства України (надалі – Компанія). У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (надалі – «Політика») визначено порядок здійснення Компанією оброблення персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодію Компанії з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактну інформацію для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення за будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Користувача щодо практики захисту персональних даних. Компанія може змінювати або доповнювати цю Політику без попереднього повідомлення Користувачів.

Визначення термінів

  • База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних Користувачів в електронній формі;
  • Знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;
  • Користувач (Користувач Інтернет-сайту) — фізична особа, користувач Інтернет-сайту, персональні дані якої обробляються;
  • Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій Компанії, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
  • Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Збір та використання персональних даних

Володільцем та розпорядником персональних даних Користувачів Інтернет-сайту є ТОВ “КОМУНІКАЦІЙНИЙ ХАБ “ЕКОНОМІКА”. При використанні Користувачем Інтернет-сайту та його сервісів Компанією здійснюється обробка наступних даних Користувача:

1) Дані, що надаються користувачем при заповненні реєстраційних форм;

2) Даних, що надаються користувачем в процесі користування сервісами;

3) Файли cookie;

4) IP-адреси;

5) Параметри і налаштування інтернет-браузерів (User-agent). Компанія обробляє персональні дані, які надані Користувачем як суб'єктом персональних даних в цілях використання Інтернет-сайту та його сервісів, що відповідно до законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку персональних даних відповідно до мети їх обробки, визначеної в цій Політиці.

Обробка персональних даних

Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Інтернет-сайту.

Цілі використання персональних даних

Персональні дані Користувачів використовуються в цілях забезпечення надання сервісів Інтернет-сайту, обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно та на виконання вимог законодавства України, а також відповідно до Правил використання Інтернет-сайту та інших актів, що регулюють діяльність Компанії.

Термін зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки. Після того, як суб'єкт персональних даних перестав бути Користувачем Інтернет-сайту шляхом видалення свого облікового запису на Інтернет-сайті, його персональні дані також автоматично видаляються. Персональні дані Користувача також можуть бути видалені за вимогою такого Користувача.

Взаємодія Інтернет-сайту з іншими ресурсами

На сторінках Інтернет-сайту можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет-ресурси і треті особи отримують персональні дані Користувача. Такі інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про факт відвідування певних сторінок Інтернет-сайту, а також іншу інформацію, яку передає браузер Користувача. Використання сервісів третіх осіб необхідно для оперативного аналізу відвідувань Інтернет-сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Інтернет-сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів Компанія не зберігає і не обробляє. Якщо Користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта чи профіля, очистити файли cookie (через свій браузер).

Взаємодія Компанії з третіми особами стосовно персональних даних

Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії. На Інтернет-сайті можуть бути посилання на інші інтернет-ресурси. При переході за посиланням на інші інтернет-ресурси дія цієї Політики на такі ресурси поширюватися не буде.

Захист персональних даних

Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, однак, не гарантує абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Компанії. Компанія забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Умови доступу до персональних даних

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди Користувача, наданої власнику персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом. Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно. Відстрочка доступу Користувача до своїх персональних даних не допускається. Відстрочка доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

Права Користувача як суб’єкта персональних даних визначаються Законом України «Про захист персональних даних». Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення свої персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, які були надана Користувачем Компанії відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо персональних даних Користувача, які обробляються Компанією, такий Користувач може звернутися до Компанії електронною поштою за адресою: [email protected] або засобами поштового зв’язку за адресою: Україна 03022 м. Київ, вул. Кайсарова, 2