Мнения 27 января, 12:01

Як допомагати команді зростати і досягати цілей завдяки Servant leadership

Концепція Servant leadership більш давня, ніж можна собі уявити. Згадки про неї зустрічаються як у працях Лао Цзи, Цицерона, Плутарха, багатьох релігійних текстах, так і на перших десяти сторінках пошуку в Google

Вперше цей термін розкрив топ-менеджер компанії AT&T Роберт Грінліф у своєму есе "The Servant as Leader", щоб протиставити світу інакший погляд на традиційне управління бізнесом. Сьогодні ж такий стиль лідерства набуває абсолютно нового значення і дає можливість компаніям знайти новий шлях до успіху.

Команда на першому місці

У терміну "Servant leadership" немає докладного перекладу на українську, адже цей стиль управління не практикується українськими компаніями. Більше того, термін не надто поширений загалом. І цьому є логічне пояснення. Servant leadership 一 це не збірник правил чи приписів, а скоріше 一 набір принципів з визначення головної мотивації та ролі лідера в допомозі іншим. Автор концепції переосмислив класичну модель керівництва і запропонував управлінцям приділяти більше уваги цінностям і потребам своїх послідовників. В той час, як за традиційного лідерства влада сконцентрована на "верхівці піраміди", Servant leadership рекомендує ділитися повноваженнями і концентруватися на вирішенні конкретних проблем. А це допомагає кожному працювати з максимальною віддачею.

Так, спеціалісту в компанії з традиційним стилем управління, не завжди зрозуміло, у яких питаннях керівник департаменту може йому допомогти. Навіть зміна зарплати чи кар'єрний ріст часто відбуваються за корпоративними процедурами, на які менеджер має обмежений вплив. За Servant leadership керівник взаємодіє з підлеглими чи колегами без прив'язки до посад чи титулів, орієнтуючись лише на цілі та потреби підлеглого, які узгоджені і перебувають у синергії з цілями та метою компанії. Завдання такого лідера 一 знати своїх підлеглих, допомагати їм зростати, розвиватися, і досягати результату. 

За потреби Servant leadership можна інтегрувати у традиційну модель управління для підвищення її ефективності.

Інша парадигма управління 

Як же виглядає Servant leadership на практиці? Управлінці забезпечують команду ресурсами і підтримкою без потреби чи наміру отримати за це нагороду, адже досягнуті цілі однаково важливо для всіх сторін та компанії загалом. Тоді як за класичної моделі менеджменту лідери від початку прагнуть керувати та вести за собою групи людей з вимогою отримання неможливих результатів. 

Концепцію Servant leadership почали активно досліджувати в останні роки, і це передусім пов'язано зі зміною культури лідерства внаслідок трансформації економічних систем в розвинутих країнах. Тому для управлінців цього типу важливий набір таких якостей, які допоможуть налагодити зв'язок з командою, завоювати довіру. Керівник в системі Servant leadership повинен мати такі риси:

一 Емпатія/емоційний інтелект 一 розуміти емоції інших та відповідно на них реагувати;

一 Зацікавленість в рості та розвитку команди 一 сприяння професійному і особистісному розвитку;

一 Прогнозування 一 аналіз минулих ситуацій та формування висновків щодо майбутнього;

一 Командоутворення 一 згуртування групи людей в одне ціле, створивши атмосферу довіри і підтримки;

一 Слухання і переконання 一 можливість іншим висловитись, відсутність авторитету чи авторитарності;

一 Концептуалізація, створення зацікавленості 一 бути уважним до інших.

Бути лідером в парадигмі Servant leadership непросто, однак ця філософія приносить результат в довгостроковій перспективі. І мова не лише про набір певних технік. Це певний стиль життя і вплив своєю особистістю, вчинками в розрізі цінностей і ставлення до інших. Наслідуючи принципи Servant leadership, компанії отримують більш зацікавлених і мотивованих працівників та більш ефективний зв'язок між командами.

Servant leadership не можна нав'язати компанії. Це скоріше свідомий вибір організацій розвиватись інакше, відрізнятись від конкурентів чи вдосконалювати внутрішні процеси. Так, за умов жорсткої конкуренції бізнес-середовища чи перегрітості ринку праці, компанії слід змінювати підходи в управлінні та почати залучати своїх працівників до прийняття нестандартних рішень. Можливо, це не вирішить багатьох питань відразу, але допоможе зрозуміти першочергові цілі бізнесу, досягнення яких створить відчутний вплив. Незалежно від посади чи професійної експертизи, у кожного співробітника поза компанією є свій унікальний досвід та мережа соціальних зв'язків. Чому б не створити такі умови, щоб усі ці навички, знання і зв'язки працювали задля успіху компанії? 

Трансформація глобального лідерства

Виконавчий директор Starbucks Говард Шульц тривалий час просуває ідею Servant leadership у компанії. Корпоративна культура компанії будується на "employee first" підході: турбота про працівників прямо пропорційна їх лояльності та мотивації. Ідеологія Starbucks тісно пов'язана з кавовою культурою. Відкритість, теплота, готовність говорити і слухати, обмінюватися ідеями 一 те, що компанія хоче бачити на вертикальному і горизонтальному рівнях управління. Якщо для клієнта ці поняття уособлюють каву з друзями у затишному закладі, то для працівника це 一 вміння надавати зворотній зв'язок, узгоджувати з колегами план дій чи змога порадитись.

Свого часу студія, що створила ряд успішних анімаційних проектів 一 "Історію іграшок", "Корпорацію монстрів", "Тачки", "Wall一e", 一 була на грані краху. В екс一президента Pixar Едвіна Кетмала не лишалось інших способів мотивації команди, ніж зміна бачення в управлінні. Він трансформував компанію в середовище інновацій та розвитку креативності. Кожен 一 від прибиральника до технічного директора 一 мав право на чотири години занять з анімації щотижня. Робота перетворювалася на навчання і гру: усі мали право голосу, обмінювалися ідеями, знали деталі і труднощі проектів. Команда Pixar настільки згуртувалася, що новому керівництву довелося підлаштовуватися і шукати точки дотику, щоб не зруйнувати особливу культуру.

Для засновника SpaceX Ілона Маска важливо, щоб лідери знаходили нові способи і можливості мотивації для своїх команд. Так, в компанії працюють по 50一60 годин на тиждень без жодного примусу, надихаючись прикладом свого лідера, глобальною місією бізнесу і масштабністю досягнутих результатів. Управлінська культура компанії націлена на повну реалізацію потенціалу і амбіцій кожного. Та SpaceX пропонує ще додаткові можливості для комфорту та об'єднання своїх команд: від безкоштовного харчування до спільних активностей з перегляду фільмів чи зустрічей з відомими людьми. Компанія є однією з найбільш інноваційних організацій з командою, зарядженою на досягнення результату. 

Усі три компанії виходили на існуючі ринки, де вже панувала висока конкуренція. Тому потребували максимальної залученості своїх працівників. Вільний обмін інформацією, неформальний зворотний зв'язок дозволили керівництву приймати нестандартні, проте ефективні управлінські рішення. Саме принципи Servant leadership допомогли Starbucks віднайти баланс у поєднанні цінностей для акціонерів і працівників, Pixar утримати команду висококласних фахівців і продовжити роботу над підривними ідеями, а SpaceX 一 стати глобальним лідером в завоюванні космосу.

Servant leadership у наших реаліях

До Servant leadership можна ставитися з недовірою, адже усе нове, зазвичай, сприймається непросто. І особливо, якщо розглядати цей стиль управління в розрізі нашої ментальності: українське суспільство завжди з осторогою ставиться до будь-якої влади, включно з керівниками усіх рівнів. Історично нам характерні свобода, самостійність і переконання у своїй правоті. Та великі складні проекти часом просто неможливо реалізувати самотужки. Команда таки потрібна. І команда не є сильнішою, ніж її найслабший гравець. Це означає, що управлінським завданням є встановлення системи цінностей в компанії, яка заохочуватиме і допомагатиме розвивати того "найслабшого гравця". 

Чому Servant leadership має працювати? До прикладу, філософія сервісної ІТ-компанії Astound Commerce визначає, що ефективна співпраця між спеціалістом і компанією виникає тоді, коли обидві сторони отримують цінність. І мова не (тільки) про фінансове питання. До прикладу, більшість політик та процесів створюються і впроваджуються спеціалістами. Вони і визначають, в який спосіб вирішувати типові задачі на проекті, прописують підходи та визначають інструменти. Управлінський вплив на цю діяльність лишається мінімальним. Більше того, ключові спеціалісти проводять співбесіди і тестування своїх колег в рамках процесу підвищення чи інтерв'ю. Такий підхід виключає людський фактор та упередженість когось із управлінців до своїх команд. Загалом для українського ІТ-ринку характерна висока конкуренція за професійні кадри. Пошук, найм, навчання і розвиток потрібного фахівця є часом тривалим і витратним. Тож, знайшовши спеціаліста, ІТ-компанія намагатиметься створити всі умови для його росту і реалізації.

Традиційна управлінська школа в Україні виділяє кілька типових стилів управління: авторитарний, демократичний, ліберальний. Останній описують як такий, за якого підлеглі отримують значну свободу дій, в результаті чого обсяги роботи зменшуються, а якість падає. Тож традиційна точка зору на застосування методології управління суперечить концепції Servant leadership. Її можна вважати ліберальною, адже вона рекомендує надавати більше доступу працівникам до прийняття рішень щодо частини процесів у компанії. Проте у наведених прикладах Servant leadership демонструє свою ефективність, а не падіння якості.

Розглядаючи приклади компаній вище, можна припустити, що Servant leadership працюватиме лише для інноваційних чи технологічних компаній. Та це далеко не так. В основі цього типу лідерства немає особливих технологій чи новацій, а лише 一 готовність змінюватися та ділитися владою. Разом із тим, Servant leadership теж має свої переваги та недоліки. Їх важливо враховувати управлінцям, які вирішили запровадити цю методологію у своїй компанії.

Переваги Servant leadership

一 Ефективне управління бізнесом у довготривалій перспективі;

一 Ставлення до працівників відобразиться на відношенні до клієнтів, підрядників;

一 Більше довіри працівників до бізнесу, цілей та дій керівництва компанії;

一 Формує сприятливу корпоративну культуру;

一 Краща мотивація працівників.

Недоліки Servant leadership

一 Потребує часу для досягнення бажаних результатів;

一 Підходить не для всіх напрямків бізнесу;

一 Знижує беззаперечність авторитету управлінців компанії.

Чи є модель Servant leadership гарантованою запорукою управлінського успіху? Ні. Чи є вона інструментом, який варто випробувати задля користі компанії та працівників? Відповідь на це питання має дати власник бізнесу або управлінець компанії. Якщо ми хочемо мати те, чого ніколи не мали, потрібно робити те, чого ми ніколи не робили.

Загрузка...
Новое видео
Как вычислить мошенника при приеме на работу — Алексей Ахметов, YouControl
Загрузка...