20 апреля 2018 в 14:00
Роман Кобець

Які обмеження на збільшення статутного капіталу ТОВ передбачає новий профільний Закон "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

Нові особливості збільшення статутного капіталу ТОВ

Збільшення статутного капіталу є одним з класичних способів фінансування товариства.

Новий профільний Закон "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" передбачає лише два обмеження, коли збільшення статутного капіталу не допускається: у разі невнесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі або ж, якщо товариство володіє часткою у власному статутному капіталі.

При цьому пропонується два варіанти збільшення статутного капіталу товариства: за рахунок додаткових вкладів та без додаткових вкладів.

Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів відбувається за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. В такому випадку склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

Що ж стосується збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів, то воно допускається як за рахунок додаткових вкладів самих учасників товариства, так і за рахунок додаткових вкладів третіх осіб.

Тобто закон передбачає можливість розширення кола учасників товариства за рахунок внесення новими учасниками додаткових вкладів при збільшенні статутного капіталу товариства.

Вказаний механізм є беззаперечною позитивною новелою нового профільного закону, спрямованою на полегшення залучення інвестицій у бізнес за рахунок входження інвестора до кола учасників.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Улучшит ли бизнес-климат Украины новый закон об ООО

За чинним законодавством залучення нових учасників по суті можливе лише шляхом відчуження наявними учасниками повністю або частково своєї частки у статутному капіталі. Тобто спочатку необхідно збільшити статутний капітал за рахунок вкладів наявних учасників, внести ці додаткові вклади, а лише потім продати частку інвестору. Складність, насамперед, з фінансової точки зору, реалізації такої процедури із дотриманням інтересів як всіх наявних учасників, так і потенційного інвестора, часто гальмувало залучення інвестицій у бізнес.

Порядок збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів

Наприклад, товариство має трьох учасників із розміром часток 10%, 40% та 50%. Прийняте рішення про збільшення статутного капіталу на 10 000,00 грн.

Спочатку кожен з трьох учасників має переважне право зробити додатковий вклад у межах цих 10 000,00 грн. пропорційно до його частки у статутному капіталі.

Строк внесення учасниками додаткових вкладів становить один рік з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів, але може бути зменшений рішенням загальних зборів.

Припустимо, що учасник з часткою в 50% та учасник з часткою 10% внесли свої додаткові вклади в розмірі 5 000 грн та 1 000 грн відповідно. Учасник з часткою в 40% свій додатковий вклад не вніс.

Після спливу строку для додаткових вкладів учасників, треті особи та самі учасники товариства можуть довнести додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів (4 000 грн). Але не в будь-якому випадку, а лише якщо це прямо передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

Тобто довнесення додаткових вкладів передбачено як для третіх осіб (інвесторів), так і для самих учасників, які бажають збільшити свою відсоткову частку у товаристві.

Правил вирішення питань у разі конкуренції пропозицій від третіх осіб та/або учасників у внесенні додаткових вкладів не передбачено. Тому, ймовірно, загальні збори вирішуватимуть, кому віддати перевагу.

Строк для довнесення додаткових вкладів становить шість місяців з моменту закінчення строку внесення учасниками додаткових вкладів, але може бути зменшений рішенням загальних зборів.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новий закон про ТОВ: можливості та ризики

Вище описаний загальний механізм збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.

Водночас учасники можуть встановити інші правила у статуті або за одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариств. Зокрема:

 • встановити можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі;
 • закріпити право лише певних учасників вносити додаткові вклади;
 • виключити етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

Крім того, статутом товариства можуть бути передбачені обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників, в тому числі за результатом збільшення статутного капталу.

Документальне оформлення збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів

Намір про збільшення капіталу оформлюється рішенням загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів, в якому варто зазначити про:

 • загальну суму збільшення статутного капіталу товариства;
 • коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника;
 • запланований розмір статутного капіталу;
 • строк для учасників для внесення додаткових вкладів;
 • можливість або заборона для третіх осіб та/або учасників у довнесенні додаткових вкладів після реалізації або відмови від реалізації переважного права учасників;
 • строк для третіх осіб та / або учасників для довнесення додаткових вкладів;
 • правила вирішення питань у разі конкуренції пропозицій від третіх осіб та/або учасників у внесенні додаткових вкладів.

Крім того, закон передбачає можливість укладення договору про внесення додаткового вкладу, за яким учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство — збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

Укладення такого договору не є обов'язковим.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів загальні збори учасників товариства приймають рішення, в якому зазначається про:

 • затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
 • затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
 • затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

Якщо був укладений договорі про внесення додаткового вкладу, а такий вклад не внесений в повному обсязі та своєчасно, договір вважається розірваним, окрім випадку, якщо вклад внесений частково і рішенням загальних зборів розмір частки з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

Статут за новим законом в обов'язковому порядку не повинен містити інформації про розмір статутного капіталу, розмір часток та склад учасників товариства, лише за бажанням самих учасників товариства. Вказана інформація відображується в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Тому, якщо статут не містить інформації про розмір статутного капіталу, розмір часток та склад учасників товариства, то внесення змін до статуту в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу не потрібно. Рішення загальних зборів про затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства є підставою для внесення змін до ЄДРПОУ.

Закон надає великі диспозитивні можливості учасникам як закріпити максимальний захист своєї відсоткової частки учасника, так і можливість майже безперешкодного "розмивання" частки учасника у випадку виникнення корпоративного конфлікту. Саме тому рекомендуємо при приведенні статуту у відповідність до вимог нового профільного закону приділити особливу увагу питанню порядку збільшення статутного капіталу.

автор:
по материалам:
"Дело"
раздел:
теги:

По теме:

Спадкування частки у статутному капіталі ТОВ: нові підходи
Экономика 28 марта 2018 в 16:00

Спадкування частки у статутному капіталі ТОВ: нові підходи

Нові підходи до питання спадкування частки у статутному капіталі ТОВ у новому профільному Законі України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

Новий закон про ТОВ: Порядок виходу учасника з товариства
Экономика 27 февраля 2018 в 16:00

Новий закон про ТОВ: Порядок виходу учасника з товариства

Після прийняття нового Закону "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" право не бути учасником ТОВ вже не настільки абсолютне, як було. Які зміни підготував законодавець?

Загрузка...
Информационный партнер проекта Ukr.net
Новости со всех уголков Украины на https://www.ukr.net/
Загрузка...