Экономика 20 апреля 2018 в 14:00

Нові особливості збільшення статутного капіталу ТОВ

Які обмеження на збільшення статутного капіталу ТОВ передбачає новий профільний Закон "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

Нові особливості збільшення статутного капіталу ТОВ Нові особливості збільшення статутного капіталу ТОВ

Збільшення статутного капіталу є одним з класичних способів фінансування товариства.

Новий профільний Закон "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" передбачає лише два обмеження, коли збільшення статутного капіталу не допускається: у разі невнесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі або ж, якщо товариство володіє часткою у власному статутному капіталі.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При цьому пропонується два варіанти збільшення статутного капіталу товариства: за рахунок додаткових вкладів та без додаткових вкладів.

Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів відбувається за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. В такому випадку склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

Що ж стосується збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів, то воно допускається як за рахунок додаткових вкладів самих учасників товариства, так і за рахунок додаткових вкладів третіх осіб.

Тобто закон передбачає можливість розширення кола учасників товариства за рахунок внесення новими учасниками додаткових вкладів при збільшенні статутного капіталу товариства.

Вказаний механізм є беззаперечною позитивною новелою нового профільного закону, спрямованою на полегшення залучення інвестицій у бізнес за рахунок входження інвестора до кола учасників.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Улучшит ли бизнес-климат Украины новый закон об ООО

За чинним законодавством залучення нових учасників по суті можливе лише шляхом відчуження наявними учасниками повністю або частково своєї частки у статутному капіталі. Тобто спочатку необхідно збільшити статутний капітал за рахунок вкладів наявних учасників, внести ці додаткові вклади, а лише потім продати частку інвестору. Складність, насамперед, з фінансової точки зору, реалізації такої процедури із дотриманням інтересів як всіх наявних учасників, так і потенційного інвестора, часто гальмувало залучення інвестицій у бізнес.

Порядок збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів

Наприклад, товариство має трьох учасників із розміром часток 10%, 40% та 50%. Прийняте рішення про збільшення статутного капіталу на 10 000,00 грн.

Спочатку кожен з трьох учасників має переважне право зробити додатковий вклад у межах цих 10 000,00 грн. пропорційно до його частки у статутному капіталі.

Строк внесення учасниками додаткових вкладів становить один рік з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів, але може бути зменшений рішенням загальних зборів.

Припустимо, що учасник з часткою в 50% та учасник з часткою 10% внесли свої додаткові вклади в розмірі 5 000 грн та 1 000 грн відповідно. Учасник з часткою в 40% свій додатковий вклад не вніс.

Після спливу строку для додаткових вкладів учасників, треті особи та самі учасники товариства можуть довнести додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів (4 000 грн). Але не в будь-якому випадку, а лише якщо це прямо передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

Тобто довнесення додаткових вкладів передбачено як для третіх осіб (інвесторів), так і для самих учасників, які бажають збільшити свою відсоткову частку у товаристві.

Правил вирішення питань у разі конкуренції пропозицій від третіх осіб та/або учасників у внесенні додаткових вкладів не передбачено. Тому, ймовірно, загальні збори вирішуватимуть, кому віддати перевагу.

Строк для довнесення додаткових вкладів становить шість місяців з моменту закінчення строку внесення учасниками додаткових вкладів, але може бути зменшений рішенням загальних зборів.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новий закон про ТОВ: можливості та ризики

Вище описаний загальний механізм збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.

Водночас учасники можуть встановити інші правила у статуті або за одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариств. Зокрема:

 • встановити можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі;
 • закріпити право лише певних учасників вносити додаткові вклади;
 • виключити етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

Крім того, статутом товариства можуть бути передбачені обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників, в тому числі за результатом збільшення статутного капталу.

Документальне оформлення збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів

Намір про збільшення капіталу оформлюється рішенням загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів, в якому варто зазначити про:

 • загальну суму збільшення статутного капіталу товариства;
 • коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника;
 • запланований розмір статутного капіталу;
 • строк для учасників для внесення додаткових вкладів;
 • можливість або заборона для третіх осіб та/або учасників у довнесенні додаткових вкладів після реалізації або відмови від реалізації переважного права учасників;
 • строк для третіх осіб та / або учасників для довнесення додаткових вкладів;
 • правила вирішення питань у разі конкуренції пропозицій від третіх осіб та/або учасників у внесенні додаткових вкладів.

Крім того, закон передбачає можливість укладення договору про внесення додаткового вкладу, за яким учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство — збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

Укладення такого договору не є обов'язковим.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів загальні збори учасників товариства приймають рішення, в якому зазначається про:

 • затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
 • затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
 • затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

Якщо був укладений договорі про внесення додаткового вкладу, а такий вклад не внесений в повному обсязі та своєчасно, договір вважається розірваним, окрім випадку, якщо вклад внесений частково і рішенням загальних зборів розмір частки з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

Статут за новим законом в обов'язковому порядку не повинен містити інформації про розмір статутного капіталу, розмір часток та склад учасників товариства, лише за бажанням самих учасників товариства. Вказана інформація відображується в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Тому, якщо статут не містить інформації про розмір статутного капіталу, розмір часток та склад учасників товариства, то внесення змін до статуту в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу не потрібно. Рішення загальних зборів про затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства є підставою для внесення змін до ЄДРПОУ.

Закон надає великі диспозитивні можливості учасникам як закріпити максимальний захист своєї відсоткової частки учасника, так і можливість майже безперешкодного "розмивання" частки учасника у випадку виникнення корпоративного конфлікту. Саме тому рекомендуємо при приведенні статуту у відповідність до вимог нового профільного закону приділити особливу увагу питанню порядку збільшення статутного капіталу.

Загрузка...
Новое видео
Продаем веревки в 28 стран мира: как украинский производитель паракордов покоряет ЕС и конкурирует с Китаем
Загрузка...