Новости ГКЦБФР

Новости ГКЦБФР

У Закарапатському теруправлінні уповноваженою особою Комісії, т.в.о.начальника теруправління зареєстровані випуски акцій:

відповідно до Положення про порядок реєстрації випуску акцій ЗАТ, яке затверджено рішенням Комісії 11.06.02 р. №167:

ЗАТ "Єврокар"

Найменування емітента ЗАТ "Єврокар"

Код ЄДРПОУ 30913130

Місцезнаходження 89460, Закарпатська обл,

Ужгородський район, с.Соломоново, вул.Перемоги,46

Загальна сума випуску акцій 70 141 500 (сімдесят мільйонів сто сорок одна тисяча п"ятсот гривень)

Номінальна вартість 112,50 грн.

Форма випуску акцій Документарна

Кількість акцій 623 480 шт. (прості іменні)

Дата реєстрації випуску акцій 03.12.04р.

Реєстраційний номер 15/07/1/04

ЗАТ "Мукачівське мостобудівельне управління №6"

Найменування емітента ЗАТ "Мукачівське мосто-будівельне управління №6"

Код ЄДРПОУ 03450117

Місцезнаходження 89636, Закарпатська обл., Мукачівський район, смт Кольчино, вул.Локоти,12

Загальна сума випуску акцій 256 845,75 (двісті п"ятдесят шість тисяч вісімсот сорок п"ять гривень 75 коп)

Номінальна вартість 5,25 грн.

Форма випуску акцій Документарна

Кількість акцій 48923 шт. (прості іменні)

Дата реєстрації випуску акцій 13.12.04 р.

Реєстраційний номер 17/07/1/04

до Положення 07-04/98 про порядок реєстрації випуску акцій при збільшенні статутного фонду за рахунок індексації основних фондів, яке затверджено рішенням ДКЦПФР 17.03.00 р. №25:

ВАТ "Виноградівська взуттєва фабрика"

Найменування емітента ВАТ "Виноградівська взуттєва фабрика"

Код ЄДРПОУ 00308086

Місцезнаходження 90300, Закарпатська обл.,

м. Виноградів, вул. Миру, 2

Загальна сума випуску акцій 660 544,50 (шістсот шістдесят тисяч п"ятсот сорок чотири гривні 50 коп.)

Номінальна вартість 0,05 грн.

Форма випуску акцій Документарна

Кількість акцій 13210890 шт. (прості іменні)

Дата реєстрації випуску акцій 10.12.04 р.

Реєстраційний номер 16/07/1/04

У Луганському територіальному управлінні за підписом уповноваженої особи Комісії, згідно з вимогами чинного законодавства протягом грудня 2004 року зареєстровано випуски акцій трьох акціонерних товариств на загальну суму 1 368 000 грн.

Інформація про акціонерні товариства,

які зареєстрували випуски акцій

СКАСУВАННЯ. ЗУПИНЕННЯ. ЛІКВІДАЦІЯ

Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника управління корпоративних фінансів та відповідно до наданих документів скасовано реєстрацію випуску акцій:

ЗАТ "Спільне українсько-сенегальське підприємство "Норгаард-Україна" (м. Черкаси, бул. Шевченка, 208, код за ЄДРПОУ 22806130) у зв'язку з ліквідацією товариства. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №14/23/1/99 від 29.01.1999 р., що було видано Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку — розпорядження №256-С від 12.01.2005 р.