Новости ГКЦБФР

Новости ГКЦБФР

Оперативна інформація

13 травня 2005 року Уповноваженою особою, начальником Миколаївського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ганчо М.М., постановою №59МИ про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів Державній акціонерній холдинговій компанії "Чорноморський суднобудівний завод" (ДАХК "ЧСЗ"), код за ЄДРПОУ 14312980, адреса: 54011, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1 було зупинено на термін до 01 березня 2006 року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів.

Підставою застосування такої санкції Уповноваженою особою Комісії стало порушення Державною акціонерною холдинговою компанією "Чорноморський суднобудівний завод" вимог чинного законодавства України про цінні папери та нормативного акта Комісії при здійсненні підписки на акції додаткового випуску (першого — з 01.08.2004р. по 15.08.2004р.; другого — з 16.08.2004р. по 19.08.2004р. — етапах підписки). Рішення про таке поетапне здійснення підписки на акції додаткового випуску було прийняте загальними зборами акціонерів вказаного емітента, які відбулися 26.05.2004 року. У постанові Уповноваженої особи було вказано, що емітент порушив, зокрема, ст. 38 Закону України "Про господарські товариства" та п. 10 Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженого рішенням Комісії від 16.10.2000р. № 158 в частині ненадання рівного переважного права акціонеру ДАХК "ЧСЗ" — ТОВ СП "НІБУЛОН" на придбання акцій, що випускаються додатково у кількості, пропорційній його частці у статутному фонді на дату прийняття рішення про емісію акцій. У цій же постанові було зазначено про визначення переваги іншому інвестору — ТОВ "Центр розвитку проектів" перед інвестором ТОВ СП "НІБУЛОН" на придбання акцій, що випускались додатково.

За ці правопорушення на ринку цінних паперів емітент несе відповідальність, яка передбачена п. 5 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Рішення може бути оскаржене протягом десяти днів з дня винесення Постанови до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до Господарського суду у встановленому законодавством порядку.