Інформаційне повідомлення

про продаж на комерційному конкурсі пакета акцій ХК "Луганськтепловоз" за грошові кошти

1. Дані про емітента:

Код за ЄДРПОУ: 05763797.

Повна назва: холдингова компанія "Луганськтепловоз".

Місцезнаходження ХК: 348005, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107.

Телефон: (0642) 52-72-69.

Телефакс: (0642) 49-16-18.

2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості 166583258 шт., що становить 76% статутного фонду ХК.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.

Початкова ціна продажу пакета акцій — 41 666 000 (сорок один мільйон шістсот шістдесят шість тисяч) грн.

3. Характеристика ХК:

Статутний фонд — 54796,171 тис. грн.

Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної, за останній звітний період (1999 р.): тепловози магістральні (7 секцій) — 20 190 тис. грн.; модернізація тепловозів (7 секцій) — 3 380 тис. грн.; запчастини на експорт — 9 260 тис. грн.

Кількість працюючих — 7 191.

Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ХК "Луганськтепловоз", умови її використання: 162 га, загальна площа цехів виробничого призначення — 269000 кв. м. Земельні ділянки надані у постійне користування для виробничих цілей на підставі державних актів. Спеціальних вимог щодо використання виділеної земельної ділянки немає.

Основні показники господарської діяльності ХК за останні три роки

Показник

1997 р.

1998 р.

1999 р.

Обсяг реалізації продукції (без ПДВ),

Тис. грн.

41437

32077

56519

Балансовий прибуток, тис. грн.

7193

8092

103

Дебіторська заборгованість,

Тис. грн.

16749

25616

41972

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

74239

97401

103494

Рентабельність реалізованої продукції (без ПДВ), %

10,3

15,6

5,1

4. Фіксовані умови комерційного конкурсу:

4.1. Погасити частину простроченої кредиторської заборгованості перед бюджетом у розмірі 6 млн. грн. протягом 240 календарних днів від дати укладення договору купівлі-продажу та по заробітній платі у сумі 4,6 млн. грн. протягом 60 календарних днів від дати укладення договору купівлі-продажу на умовах, погоджених з ВАТ.

4.2. Збереження кількості наявних робочих місць протягом 1 року від дати укладення договору купівлі-продажу.

4.3. Збереження основного профілю роботи ХК "Луганськтепловоз".

4.4. Виконання норм екологічної безпеки.

4.5. Виконання мобілізаційних завдань, визначених державою.

4.6. Покупець має подати інформацію щодо довгострокових інтересів у розвитку приватизованого підприємства та здійснення ефективного управління ним, у тому числі передбачити внесення коштів в сумі 7 млн. грн. на технічний розвиток холдингової компанії протягом 2 років від дати укладення договору купівлі-продажу, протягом першого року від дати укладення договору купівлі-продажу — 4,0 млн. грн.

5. Покупець пакета акцій не має права відчужувати запропонований до продажу пакет акцій або його частку без умов збереження дії зобов"язань, передбачених бізнес-планом, умовами проведення конкурсу, договором купівлі-продажу пакета акцій.

Терміни виконання фіксованих умов конкурсу щодо погашення простроченої кредиторської заборгованості ХК продовжуються на час отримання згоди Антимонопольного комітету України на придбання пакета акцій ХК.

6. Інші умови проведення конкурсу:

конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, затвердженого спільним наказом Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 серпня 1997 р. №821/55/01/204 із змінами та доповненнями, внесеними наказами ФДМУ, АКУ, ДКЦПФР від 05.03.98 р. №408/2/63, від 21.04.98 р. №792/4/108, від 12.08.98 р. №1603/7/213, та Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні" від 29.12.99 р. №1626/99.

7. Для участі у конкурсі претендент:

перераховує заставу в сумі 4166600 грн. на такий рахунок ФДМУ: № 2603828 в АБ "Укргазбанк", м. Київ, МФО 320478, код за ЄДРПОУ ФДМУ 00032945;

сплачує реєстраційний збір у сумі 17 грн. на такий рахунок ФДМУ: код за ЄДРПОУ 00032945; КБ "Фінанси та кредит", р/р №25601062024980, МФО 300131;

подає по 2 примірники підтверджуючих документів та конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції та підтверджуючі документи подаються до органу приватизації одночасно.

8. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій і підтверджуючих документів — за сім днів до початку проведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверджуючих документів: 01133, м.Київ, вул.Кутузова,18/9, ФДМУ, кім. 604.

10. Для надання права відвідання ХК "Луганськтепловоз" необхідно звернутися до Фонду державного майна України у відділ підготовки конкурсного продажу в кім. 604, тел. для довідок: 296-59-77.

Ознайомитись з об"єктом та отримати докладну інформацію можна з 8.00 до 17.00 щодня, крім вихідних та святкових днів, за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107.

11. Дата початку та місце проведення конкурсу: комерційний конкурс з продажу пакета акцій ХК "Луганськтепловоз" відбудеться через 60 календарних днів з дня публікації цієї інформації в газеті "Відомості приватизації" за адресою: 252133, м.Київ, вул.Кутузова, 18/9, ФДМУ.

За довідками звертатись: ФДМУ, відділ проведення конкурсного продажу та оформлення прав власності, тел.: 294-33-39 (кім. 607).