Місячний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні (травень 2006 року)

Фондовий ринок України в минулому місяці показав не найкращі результати — індекс ПФТС за травень зменшився на 8,2%, однак динаміка розвитку відкритих фондів свідчить, що зацікавленість інвесторів, навпаки, лише зростає до ІСІ: сукупна вартість чистих акти
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Фондовий ринок України в минулому місяці показав не найкращі результати — індекс ПФТС за травень зменшився на 8,2%, однак динаміка розвитку відкритих фондів свідчить, що зацікавленість інвесторів, навпаки, лише зростає до ІСІ: сукупна вартість чистих активів відкритих фондів за травень зросла на 16,1% (6 500 021,10 грн.) проти 8,5% (3 151 309,85 грн.) в квітні на 5,6% (1 971 069,0 грн.) в березні цього року (див. табл. 2). Тобто це найбільше зростання ВЧА відкритих фондів за перші п'ять місяців 2006 року та й взагалі за весь період функціонування вітчизняних відкритих фондів.

Лідером по зростанню ВЧА як в абсолютних показниках, так і у відносних, виявилась КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна", яка спромоглась залучити в свої фонди 5,4 млн. грн., збільшивши вартість чистих активів власних фондів на 66,4% (див. рис. 1).

Така активність зростання ВЧА Парекс-фондів частково вплинула на структуру чистих активів на ринку відкритих ІСІ, зменшивши монопольне становище фонду "Класичний" з 74,88% до 66,26% (див. рис. 2).

Отже, кількісний ріст активів відкритих ІСІ вселяє оптимістичну надію, що ринок спільного інвестування найближчим часом не зменшить своїх темпів зростання, поступово підвищуючи інтерес потенційних інвесторів до участі в ІСІ.

Однак, слід зауважити, що на фоні кількісного зростання ринку відкритих ІСІ доходність останніх за аналізований період вкрай низька, що є наслідком негативних тенденцій на фондовому ринку України. Так, травень став першим місяцем в 2006 році, коли доходність відкритих фондів має від'ємні значення.

Але дана тенденція не є свідченням неефективного управління активами. Навпаки, компанії з управління активами суттєво знизили глибину падіння вартості інвестиційних сертифікатів у порівнянні із загальним падінням фондового ринку: так, падіння середньої доходності відкритих ІСІ майже в п'ять раз менше, ніж індексу ПФТС.

Подібні коливання доходності фондового ринку та інститутів спільного інвестування є характерним явищем, однак вони мають тимчасовий характер і не відображають довготривалого тренду доходності ІСІ.

В цьому можна пересвідчитись, проаналізувавши більш тривалий період функціонування ІСІ — з початку року. Як видно з табл. 3, доходність ІСІ має не лише позитивне значення, а й перевищує доходність таких альтернативних напрямків інвестування, як банківські депозити.

Важливу роль в аналізі відкритих ІСІ відіграє оцінка ризику інвестування. Враховуючи те, що відкриті ІСІ є найменш ризиковим видом інститутів спільного інвестування, відповідно вони повинні приносити найменшу доходність інвесторам у порівнянні з іншими видами інвестиційних фондів. Щоб переконатися в цьому, проведемо порівняння діяльності відкритих ІСІ з найбільш ризиковими інститутами спільного інвестування, в яких, згідно вітчизняного законодавства, мають право брати участь громадяни з закритими недиверсифікованими корпоративними інвестиційними фондами.

На даний момент в Україні функціонує 29 закритих недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів. В аналізі взяли участь лише чотири фонди, які надали інформацію про діяльність фондів. Основні дані про ці фонди наведено в таблиці 4.

В цілому доходність даних фондів дещо вища, ніж відкритих ІСІ (див. табл. 5), однак коливання доходності КІФ мають набагато більшу амплітуду, ніж доходність відкритих інвестиційних фондів.

А це безпосередньо і визначає рівень ризику інвестування, тобто при більших коливаннях доходності закритих КІФ їхні учасники підпадають під більший ризик збитків.Універсальний показник, який поєднує в собі і доходність, і ступінь ризику — коефіцієнт Шарпа. З проведених розрахунків (див. табл. 6) видно, що найбільш привабливим напрямком інвестування є інвестиційний фонд УкрСиб Стабільний дохід та ПIФ "Парекс фонд Українських Облігацій". Це пов'язано з тим, що дані фонди орієнтовані на інвестування в облігації, доход по яких є фіксованим, що зменшує рівень коливань доходності, тобто ці фонди мають найбільш оптимальне поєднання рівня доходності та рівня ризику. Потім йдуть інші відкриті ІСІ, за ними закриті КІФ, а найгірші результати, згідно коефіцієнта Шарпа, має індекс ПФТС.

Крім того, інвестиції в дорогоцінні метали, які показують найбільшу доходність за весь аналізований період, згідно коефіцієнта Шарпа, поступаються в ефективності інвестування в порівнянні з відкритими ІСІ.

Таким чином, підсумовуючи аналітичне дослідження, можна стверджувати, що, незважаючи на тимчасові падіння доходності вкладень в ІСІ, ринок спільного інвестування має підстави для подальшого розвитку. Цьому сприяє як поступове зростання рівня обізнаності населення про діяльність ІСІ, так і професіоналізм управляючих компаній, які на практиці показують переваги інвестування коштів у ІСІ в порівнянні з альтернативними напрямками розміщення заощаджень населення.