Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме

Новости ГКЦБФР

Новости ГКЦБФР

В управлінні корпоративних фінансів центрального апарату Kомісії згідно з вимогами нормативних документів зареєстровано випуски акцій таким АТ (з 21.01.05 по 27.01.05).

Управлінням корпоративних фінансів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог п.7 Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.04.2000 р. №39 зареєстровано випуск акцій :

ДАТ "Автомобільні дороги України", код за ЄДРПОУ 31899285, місцезнаходження: 03150, м. Kиїв, вул. Горького, 51, на загальну суму — 1 257 366 000 (один мільярд двісті п'ятдесят сім мільйонів триста шістдесят шість тисяч) гривень, номінальною вартістю: 1 000 (одна тисяча) гривень; кількістю: 1 257 366 (один мільйон двісті п'ятдесят сім тисяч триста шістдесят шість) штук простих іменних акцій; форма випуску бездокументарна.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за №787/1/04 від 31 грудня 2004 року, видане за підписом Борисенка А.М.