про проведення комерційного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Коломиясільмаш" за грошові кошти

Код за ЄДРПОУ: 00231880. Повна назва відкритого акціонерного товариства: ВАТ "Коломиясільмаш". Місцезнаходження ВАТ: 78200, Івано-Франківська область, м.Коломия, вул. Пушкіна, 6. Телефон: (03422) 2-35-81, телефакс: (03422) 2-08-20.

1. Дані про емітента.

Код за ЄДРПОУ: 00231880.

Повна назва відкритого акціонерного товариства: ВАТ "Коломиясільмаш".

Місцезнаходження ВАТ: 78200, Івано-Франківська область, м.Коломия, вул. Пушкіна, 6.

Телефон: (03422) 2-35-81, телефакс: (03422) 2-08-20.

2. Фонд державного майна України пропонує до продажу на комерційному конкурсі пакет акцій у кількості 1 292 916 шт., що становить 70,27% статутного фонду ВАТ "Коломиясільмаш".

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.

Початкова ціна пакета акцій: 11 114 тис. грн.

Форма випуску акцій: документарна.

3. Характеристика ВАТ.

Статутний фонд: 460 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): навантажувач-екскаватор самохідний моделі ПЕА-1А;

навантажувач-екскаватор навісний моделей ПГ-1А, ПГБ-1,0;

навантажувач-екскаватор прічипний моделі НГП-0,5.

Кількість робочих місць: 1 882, кількість працівників — 1997 чол.

Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ВАТ, умови її використання: загальна площа — 43,7 га, балансова вартість споруд і будівель — 62 566,6 тис. грн., загальна площа споруд — 175 476 кв. м, у т. ч. Складських приміщень — 57 000 кв. м.

Земельна ділянка передана ВАТ у встановленому порядку на підставі державних актів на право постійного користування землею.

Основні показники господарської діяльності ВАТ за останні три роки та останній звітний період

Показник

1997 р.

1998 р.

1999 р.

Iпівріччя 2000 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн.

5 371

6 167

6 014

3 049

Балансовий прибуток, тис. грн.

-1 915

-5 779

-3 226

-2 707

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

462

1 322

1 816

1 371

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

9 111

16 851

22 183

18 037

Рентабельність, %

-43,1

-50,6

-35,4

-39,2

4. Фіксовані умови конкурсу:

Ø збереження досягнутих ВАТ номенклатури та обсягів виробництва основних видів продукції (послуг) протягом 3 років з моменту підписання договору купівлі-продажу;

Ø збереження кількості робочих місць протягом 1 року з моменту підписання договору купівлі-продажу;

Ø збереження основного профілю роботи підприємства;

Ø виконання норм екологічної безпеки;

Ø виконання мобілізаційних завдань, визначених державою;

Ø виконання вимог антимонопольного законодавства України.

5. Інші умови проведення конкурсу.

Конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, затвердженого спільним наказом Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 серпня 1997 року № 821/55/01/204, зі змінами та доповненнями до нього, внесеними наказами ФДМУ, АКУ, ДКЦПФР від 05.03.98 № 408/2/63, 21.04.98 № 792/4/108, 12.08.98 № 1603/7/213.

6. Для участі в конкурсі претендент:

сплачує грошовий внесок у сумі 1 111 400 грн. застави на такий рахунок Фонду державного майна України: № 2603828 в АБ "Укргазбанк", м.Київ, МФО 320478, код за ЄДРПОУ ФДМУ: 00032945. Призначення платежу: для ФДМУ як застава для участі в конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ "Коломиясільмаш";

сплачує реєстраційний збір у сумі 17 гривень на такий рахунок Фонду державного майна України № 35605300101, одержувач: Головдержказначейство України, ОПЕРУ НБУ, м.Київ, МФО 300001, код за ЄДРПОУ ФДМУ: 20055032, призначення платежу: для ФДМУ як реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ "Коломиясільмаш";

подає по 2 примірники підтвердних документів та конкурсних пропозицій, які запечатуються в окремі конверти та подаються до органу приватизації одночасно.

7. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій і підтвердних документів — за сім днів до початку проведення конкурсу.

8. Адреса приймання конкурсних пропозицій та підтвердних документів: 01133, м.Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, кімната 504, понеділок—четвер з 9.00 до 18.00, п"ятниця з 9.00 до 16.45. У передсвяткові дні з 9.00 до 16.00.

9. Час та місце ознайомлення з ВАТ "Коломиясільмаш" необхідно звернутися до Фонду державного майна України у відділ підготовки проведення конкурсів в кімнату 604. Телефон для довідок: 296-59-77.

10. Дата початку та місце проведення конкурсу: комерційний конкурс з продажу пакета акцій ВАТ "Коломиясільмаш" відбудеться через 30 календарних днів після публікації цієї інформації в газеті "Відомості приватизації" за адресою: м.Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України.

За довідками звертатися: Фонд державного майна України, відділ проведення конкурсного продажу та оформлення прав власності, кімн. 607.

Телефон: 294-33-81.

Додаткові умови

комерційного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Коломиясільмаш", що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, в розмірі 70,27% статутного фонду за грошові кошти

Учасник конкурсу повинен надати:

1. відомості щодо мети та мотивів покупця придбати пакет акцій ВАТ, який пропонується до продажу;

2. відомості про відносини контролю, якими покупець (особа, яка його представляє) та особи, що його (її) контролюють, пов"язані з іншими особами, а також відомості про особу, яка здійснює контроль за діяльністю групи суб"єктів господарювання, що пов"язана між собою відносинами контролю і до складу якої входить покупець (особа, яка його представляє), а також відомості про суб"єктів господарювання, в інтересах яких діє покупець (особа, яка його представляє), а саме:

Ø Суб"єкт господарювання (юридична чи фізична особа), який приймає рішення про придбання акцій від свого імені і за свій рахунок, або суб"єкт господарювання, за дорученням якого або за рахунок якого здійснюється придбання акцій.

Ø Суб"єкт господарювання (юридична чи фізична особа), який пов"язаний з особою (особами), зазначеною (зазначеними) у пункті 1, відносинами контролю, у тому числі який входить разом з особами, зазначеними в пункті 1, до групи суб"єктів господарювання, де один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Зокрема, це:

3. Суб"єкти господарювання, у яких особа (особи), зазначена (зазначені) у пункті 1, прямо або опосередковано:

Ø володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному фонді в розмірі більше ніж 25%;

Ø має більше ніж 25% голосів у вищих органах управління;

Ø має повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більше ніж 25% членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органів;

Ø має право одержувати не менше 25% прибутку, що залишається в розпорядженні суб"єкта господарювання.

Суб"єкти господарювання, які:

прямо або опосередковано підпорядковані особі (особам), зазначеній (зазначеним) у пункті 1, з певних питань згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах (контрактах), зокрема про довірче управління, спільну діяльність, оренду, лізинг, фінансову підтримку, створення суб"єкта господарювання;

у своєму складі мають одних і тих самих фізичних осіб, що й суб"єкти господарювання, зазначені в пункті 1, а також підпункті 2.1 та абзаці другому підпункту 2.2, і ці особи посідають одну з перелічених нижче посад, а саме: керівника, заступника керівника, головного бухгалтера, або не менше половини одних і тих самих фізичних осіб — членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органів.

Суб"єкти господарювання, які прямо або опосередковано мають стосовно особи (осіб), зазначеної (зазначених) у пункті 1, права й повноваження, перелічені в пунктах 2.1, 2.2.

Суб"єкти господарювання, які надають фінансову підтримку, що використовується для придбання акцій;

інформацію щодо всіх суб"єктів господарювання, які будуть контролювати подальшу діяльність підприємства, що приватизується;

відомості щодо кількості акцій об"єкта приватизації, що перебувають у володінні (управлінні, користуванні) покупця, щодо суб"єктів господарювання, пов"язаних з покупцем відносинами контролю, та осіб, які здійснюють контроль за діяльністю групи суб"єктів господарювання, до складу якої входить покупець, а також щодо вартості їх придбання (акцій) та частки голосів у вищому органі управління об"єкта приватизації (у відсотках до статутного фонду);

копію заяви про придбання пакета акцій з відміткою органу Антимонопольного комітету про її отримання (не менше ніж за 8 календарних днів до моменту завершення приймання конкурсних документів).

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

надання інформації щодо заінтересованності у збереженні частки підприємства на ринку відповідного продукту та виробництва не менше трьох років продукції (виконання робіт, надання послуг), аналогічної основній продукції (роботам, послугам), підприємства, що приватизується, або споживання в основному виробництві продукції (робіт, послуг) такого підприємства чи виробництва продукції (робіт, послуг), яка використовується в основному виробництві підприємства, що приватизується, як основної сировини чи здійснення безпосереднього контролю на таких підприємствах не менше одного року;

довідки основного банку учасника конкурсу, в якій зазначається термін, протягом якого учасник є клієнтом, та відомості про належне виконання учасником зобов"язань перед банком.

Для учасників конкурсу — резидентів:

копія висновку відповідного податкового органу (що може бути подано у формі листа, звіту чи декларації) про відсутність податкової заборгованості. Фотокопії документів, виданих податковим органом учаснику, повинні бути підписані уповноваженою особою учасника;

копії фінансової звітності за останній рік (баланс, звіт про фінансові результати діяльності). Кожний фінансовий документ повинен бути належним чином підписаний керівником юридичної особи учасника (головним бухгалтером) та скріплений печаткою юридичної особи.

Для учасників конкурсу — нерезидентів:

річний фінансовий звіт за минулий рік, посвідчений аудитором;

копії статутних документів повинні бути завірені нотаріально та легалізовані в установленому порядку.

Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конкурсі не допускаються.