Звернення Ради ПФТС щодо спроб використання адмінресурсу на фондовому ринку України

Звернення Ради ПФТС щодо спроб використання адмінресурсу на фондовому ринку України
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

У зв'язку із заявами групи фондових бірж на адресу вищого керівництва країни щодо ситуації з організаторами торгівлі в Україні (фондовими біржами та торговельно-інформаційними системами), Рада ПФТС вважає за необхідне заявити, що:

— ми змушені розцінювати звернення фондових бірж як спробу тиску на державу з метою застосування адмінресурсу для штучного перерозподілу організованого ринку цінних паперів на користь окремих його учасників;

— метою здійснення зазначених дій є спроба адміністративного обмеження торгівлі акціями підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та підприємств-монополістів;

— наслідком практичної реалізації таких зусиль буде зруйнування ПФТС як єдиного на сьогодні постійно діючого в Україні організаційно оформленого фондового ринку, на якому зосереджено 80% загального обсягу організованої торгівлі цінними паперами, тоді як на 8 українських біржах — лише 20%.

З метою спростування інформації, яка дискредитує ПФТС як легітимний інститут організаційно оформленого фондового ринку, Рада ПФТС повідомляє, що:

— ПФТС як торгово-інформаційна система створена відповідно до законодавства України і формувалась протягом багатьох років завдяки зусиллям професійних учасників ринку цінних паперів України, що дозволило їй стати загальновизнаним організатором торгівлі цінними паперами;

— ПФТС на сьогодні — це ліцензований організатор торгівлі цінними паперами, учасниками якого є провідні компанії та банки, що функціонує за загальноприйнятими на ринках багатьох країн правилами та технологіями, виконання замовлень на якому, всупереч твердженням бірж, є обов'язковим і результати торгів на якому визнаються всім світом, у режимі реального часу транслюються користувачам Reuters, Bloomberg та Thomson Financial, на постійній основі використовуються для прогнозів щодо розвитку українського ринку цінних паперів Світовим банком, Міжнародною фінансовою корпорацією та рейтинговою агенцією Standard & Poor's;

— укладання угод на ПФТС є добровільним вибором професійних учасників фондового ринку України, а не результатом використання адмінресурсу;

— законодавство України передбачає надання всім фондовим біржам та торговельно-інформаційним системам однакової (єдиної) ліцензії на організацію торгівлі цінними паперами, не створюючи переваг за формальною ознакою жодному із організаторів торгівлі;

— законодавство ЄС визнає регульованим ринком, організатором торгівлі, фондовою біржею регулярно функціонуючу торговельну систему, що забезпечує ліквідність та ціноутворення на ринку цінних паперів, якою і є ПФТС.

Учасники ринку:

— пам'ятають, як окремі фондові біржі проводили неконкурентні торги з приватизації для задоволення інтересів заздалегідь визначеного покупця, а на ПФТС було зафіксовано найбільше в Україні зростання ціни в процесі приватизації;

— переконані, що спроби використання державного апарату для забезпечення приватних інтересів в процесі економічної конкуренції не сумісні із завданням підвищення конкурентоспроможності фондового ринку України, яке потребує комплексу спільних заходів держави та ринку, спрямованих на насичення ринку фінансовими інструментами та ліквідацію перепон для покращення інвестиційного клімату в Україні;

— вважають, що Президента України намагаються ввести в оману з метою знищення єдиного реально діючого організованого ринку України, перші торги на якому він відкривав 5 липня 1997 року.

Затверджено рішенням Ради ПФТС від 23.06.05 р.

Склад Ради: Альфа-Банк, ВАБанк, Драгон Kапітал, KІНТО, Kонкорд Kапітал, Міжрегіональна Фінансова Kомпанія, Національний Резервний Банк — Україна, Он-Лайн Kапітал, Перший Український Міжнародний Банк, Сігма-фонд, СІНKОМ, Сократ, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Фоїл Сек'юрітіз Нью Юроп.