Які зміни в податках та їх сплаті для мікро бізнесу під час війни?

12 нововведень, що стосуються сплати податків. Ознайомившись з ними, представники МСБ будуть чітко розуміти, які нові права та обов’язки у сфері оподаткування діють для них в період війни

Працююча економіка є опорою, на якій тримається тил країни в умовах воєнного стану. Бізнес розуміє свою роль в економічній обороні й, за можливості, продовжує працювати. Навіть в місяці найжорстокішого протистояння представники бізнесу не припиняли свою роботу. За даними опитування Європейської Бізнес Асоціації серед учасників проєку Unlimit Ukraine (мікро та малий бізнес), в березні кожне восьме підприємство МСБ працювало в повному обсязі, у квітні – кожне п’яте.

Зокрема, цьому посприяло те, що держава на час війни спростила податкові правила та умови для ведення підприємницької діяльності. Водночас кількість змін настільки велика, що представникам бізнесу важко зорієнтуватися в питаннях актуальних пільг, стимулів та податкових ставок. Тож в даному матеріалі представляю вам огляд 12 нововведень, що стосуються сплати податків. Ознайомившись з ними, представники МСБ будуть чітко розуміти, які нові права та обов’язки у сфері оподаткування діють для них в період війни:

Нові підстави для перебування на єдиному податку

З 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платниками єдиного податку третьої групи можуть бути фізичні особи - підприємці та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно правової форми. До таких осіб не застосовується обмеження щодо обсягу доходу та кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах.

Платниками єдиного податку третьої групи не можуть ті, хто здійснює:

  •  обмін іноземної валюти;
  • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів;
  • видобуток, реалізацію корисних копалин;
  • банки, інвестиційні фонди, страхові компанії, інші фінансові установи, ломбарди, реєстратори цінних паперів;
  • представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником ЄП;
  • фізичні та юридичні особи – нерезиденти.

Звільнення від сплати податків

ФОП – платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок. При цьому такими особами декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця не заповнюється за період, в якому єдиний податок не сплачувався.

Нові ставки податків

Відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи встановлюється у розмірі 2% доходу. Платники єдиного податку третьої групи, звільняються від обов’язку нарахування та сплати податку на додану вартість за операціями з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, та при ввезенні товарів на митну територію України, а також від подання податкової звітності з податку на додану вартість, а їх реєстрація платником податку на додану вартість є призупиненою.

Під призупиненням реєстрації платником податку на додану вартість розуміється, що для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, призупиняються права та обов’язки, у тому числі щодо формування податкового кредиту на період використання особливостей оподаткування.

Як перейти на особливий режим оподаткування?

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву. При цьому до заяви не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з відповідними особливостями:

  • з 1 квітня 2022 року - у разі подання заяви до 1 квітня 2022 року;
  • з наступного робочого дня після подання заяви - у разі подання заяви починаючи з 1 квітня 2022 року.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, вважаються платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації.

ЄСВ

  • ФОП І-ІІ групи повністю звільняються від ЄСВ.
  • ФОП III групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, яких призвали до лав ЗСУ, інших захисних формувань, зокрема теробороні.

Податкова звітність

Податковий (звітний) період для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування дорівнює календарному місяцю. 

Декларація подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця. Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації.

Втрата статусу платника єдиного податку

Після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували раніше. Платник податку має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування, передбачених на час воєнного стану, з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.

Особливості ПДВ

За товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з податком на додану вартість до початку застосування особливостей оподаткування, які використані (поставлені, реалізовані) платником єдиного податку третьої групи в період застосування особливостей оподаткування, встановлених цим пунктом, в операціях, що не є об’єктом оподаткування, платник податку на додану вартість зобов’язаний не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому здійснено відновлення його реєстрації платником податку на додану вартість, нарахувати податкові зобов’язання. База оподаткування при нарахуванні податкових зобов’язань за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи зі звичайної ціни), а за товарами/послугами - виходячи з вартості їх придбання.

Особливості оподаткування податком на прибуток підприємств

Надміру сплачена сума грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, що існує на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2%, може бути зарахована у погашення грошових зобов’язань з цього податку, що виникатимуть після відновлення сплати податку на прибуток підприємств. Авансові внески з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів, що залишилися неврахованими у зменшення нарахованої суми податкового зобов’язання з цього податку на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2%, можуть бути враховані у зменшення такої суми після відновлення сплати податку на прибуток підприємств. Від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, що існувало на дату переходу на сплату єдиного податку, може бути зараховане у зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, що виникатиме після відновлення сплати цього податку. Платник, який протягом календарного року перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2%, у разі відновлення ним у цьому ж році сплати податку на прибуток підприємств складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком з початку такого календарного року. При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку за ставкою 2% не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств

Відповідальність за несвоєчасну подачу звітності чи сплату податків

Для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Перевірки

Введено мораторій на проведення перевірок, крім камеральних перевірок декларацій при бюджетному відшкодуванні ПДВ, фактичних перевірок. Всі розпочаті перевірки призупинено.

Отже, зараз податкове регулювання для бізнесу відрізняється від того, що було до війни. Загалом, доки в країні триватиме воєнний стан, інтенсивність змін в податковій площині не вщухатиме. Тож підприємцям необхідно тримати руку на пульсі нововведень у сфері податків, щоб ефективно працювати та підтримувати економічний фронт.

Фото: ua.depositphotos.com